Äldre byggnader i olika färger utmed en spegelblank å.

Om Destination Eskilstuna

Destination Eskilstuna AB är Eskilstuna kommunkoncerns samlade kraft för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök, arbete och investeringar. Arbetet sker i bred samverkan med näringsliv, föreningsliv och akademi.