Gesällkammaren

På övervåningen i Jernberghska gårdssmedjan visas hur en gesällkammare under 1800-talet kunde se ut. I det enkla vindsutrymmet bodde ogifta arbetare. I det trånga utrymmet mellan kammaren och yttertaket hade unga lärpojkar sina sovplatser. Gesäller och lärpojkar ingick i mästersmedens hushåll och det var vanligt att de fick bo på vindar och i uthus.

Gesällkammaren är öppen under sommarsäsongen.