Hyra lokal på Rademachersmedjorna

Idag är det ofta svårt att försörja sig på traditionellt hantverk, men Rademachersmedjorna är en plats där hantverk och tradition hålls levande. Här får företag och föreningar som utför traditionellt hantverk och håller öppet för besökare hyra lokaler till subventionerad hyra.

Skulle du vilja bedriva hantverk och butik i en historisk miljö? Tror du att ditt koncept skulle passa hos oss? Maila oss på rademachersmedjorna@eskilstuna.se

En kreativ miljö för engagerade hyresgäster

Som hyresgäst ska både du och din verksamhet må bra av att verka i en historisk miljö. Varje verksamhet på området drivs självständigt i förhållande till de övriga, men samverkan kring aktiviteter och öppethållande är viktigt för området som helhet. Som hyresgäst samarbetar du med övriga aktörer på Rademachersmedjorna, med Eskilstuna stadsmuseum och Destination Eskilstuna.

Krav på att hålla öppet 20 timmar i veckan finns. Verksamheten ska vara öppen under marknader och evenemang som anordnas på området. Verksamhetens koncept ska stämma överens med områdets karaktär samt anpassas för målgrupperna barnfamiljer och turister. Eskilstuna kommun förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.

Ledigt just nu

Heljestrandska smedjan är en av de smedjor som byggdes till Reinhold Rademachers smidesmanufaktur på 1650-talet. Huset är uppkallat efter Olof Heljestrand, som på 1820-talet startade en verkstad för rakknivar och andra knivar i huset. Han tillverkade eget stål av så hög kvalitet att det blev berömt även utanför landets gränser. 1868 tog Olof Heljestrands söner över firman. Fabrikör Mats Heljestrand skänkte så småningom smedjan till Eskilstuna stad. Från början låg huset i kvarteret intill dagens Rademacherområde. Byggnaden flyttades till sin nuvarande plats 1928.